firma: TEHNOUNION 1, trgovina in storitve, d.o.o.
skrajšana firma: TEHNOUNION 1 d.o.o.
matična številka: 3950069000
davčna številka: SI52221946
poslovni naslov: Ljubljanska cesta 43, 1230 Domžale
 email:  info@tehnounion.eu
pisarna: Ljubljanska cesta 43, 1230 Domžale
 fax:  00386 1 513 5295
Direktor družbe: Čaba Gere univ.dipl.ing.str.

/